ТЛД ЕООД

ТЛД ЕООД

Консултантска дейност по стопанско и административно управление на фирми. Консултантстка дейност по въпросите за защита на личните данни и приложението на GDPR.

Търговия на едро и дребно, изграждане, покупка и стопанисване на недвижими имоти, дистрибуция, съхранение и спедиция на продукти и материали.

УПРАВЛЕНИЕ

административно управление на фирми

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

стопанисване на недвижими имоти

РЕКЛАМА

рекламни сделки

покупка и стопанисване на недвижими имоти

гр. София, ул. Тодор Стоянов №1
тел.: 0885 888 623
E-mail: tld@abv.bg
ЗДДС 200708834, рег. по ДДС,  МОЛ: Радослава Райчева

РЕКЛАМА